Spesialseminar1: The psychopathology and treatment of PTSD

Mandag 6. november kl 9 - kl 15 i Stavanger Forum

Deltakeravgift inkludert lunsj: kr 2200

Påmelding

I dette spesialseminaret vil Edna Foa diskutere PTSD-diagnoser, se på prevalens av traumer og PTSD og dets tilhørende kostnader for den enkelte men også i et samfunnsperspektiv. Hun vil diskutere effekten av CBT programmer for PTSD, da med vekt på Prolonged Exposure. Vi vil få en gjennomgang av hvordan vi kan bruke Prolonged Exposure i vårt kliniske arbeid. Begrepene efficacy og effectiveness av CBT og PTSD vil stå sentralt denne dagen – og dermed gjøre dette spesialseminaret særs aktuelt for klinikere, men også klinikkledere.

Foredragsholdere
Edna Foa, PhD.

2: Recovery i praksis

Mandag 6. november kl 9 - kl 1530 i Stavanger Forum

Person -orientert tilnærming i psykisk helse, med Torben Schjødt, Brendan McCormack, og Sandnes kommune

Deltakeravgift inkludert lunsj: kr 1750

Program

Påmelding

Foredragsholdere
Torben Schjødt
Brendan McCormack
Steinar Trefjord
Trude Lønning
Christel Dahl
Tarjei Øvrelid

3: Rethinking the emotional brain

 Tirsdag 7. november kl 10 - kl 14 i Stavanger Forum

Deltakeravgift inkludert lunsj: kr 1950

Påmelding

I dette seminaret vil Joseph LeDoux argumentere for et paradigmeskifte innenfor viktige fenomener i studier av følelser – de følelsene som reflekterer funksjon og er knyttet til overlevelse, og som deles av mennesker og dyr. I sitt arbeid rundt Rethinking the emotional brain, snakker LeDoux om the survival circuit concept. Tilnærmingen skifter fokus fra hvordan menneskenes bevisste følelser også er tilstede hos andre dyr, til hvilke korresponderende funksjoner og overlevelseskretser representert hos disse vi finner igjen hos mennesker.  
. Overlevelseskretsfunksjoner kan ikke ses i en direkte årsakssammenheng med emosjonelle følelser, men kan helt klart bidra til disse, i hvert fall indirekte. The survival circuit concept integrerer ideér omkring emosjoner, motivasjon, forsterkning og arousal i innsatsen for å forstå hvordan organismer overlever og trives ved å oppdage og svare på utfordringer og muligheter i det daglige livet. 

Foredragsholdere
Joseph LeDoux

4: Reflections on childhood, trauma and society

Tirsdag 7. november kl 9  - kl 15 i Stavanger Forum

Deltakeravgift inkludert lunsj: kr 2200

Påmelding

“Relationships are the agents of change and the most powerful therapy is human love”

In this seminar, Dr Bruce D. Perry will draw on his years of  clinical research and practice, which has focused on high-risk children. This work has examined the cognitive, behavioral, emotional, social, and physiological effects of neglect and trauma in children, adolescents and adults. This work has been instrumental in describing how childhood experiences, including neglect and traumatic stress, change the biology of the brain – and, thereby, the health of the child. He will also be illustrating how evolutionary factors in human development come together and clash with our modern societies, and what challenges and opportunities we are faced with in preventing and treating child trauma.     

Foredragsholdere
Bruce D. Perry

5: 10års jubileumsseminar for KORFOR

Tirsdag 7. november kl 10 - kl 17 i Stavanger Forum

Deltakeravgift inkludert lunsj: kr 1950

Program

Påmelding

Deconstructing and reconstructing the biopsychosocial understanding of addiction

*This seminar is in English*

Da Anonyme Alkoholikere ble etablert i USA i 1935, var det første gang avhengighet ble forstått som en sykdom. Dette sto i skarp kontrast til to forklaringsmodeller som hadde rådet fram til da, og som ofte også forfektes i dag: en moralsk forklaringsmodell der avhengighet ses som uttrykk for individuell moralsk svakhet og en radikal politisk forklaringsmodell der avhengighet ses som resultat av fattigdom, fremmedgjøring og politisk undertrykking..... Les mer