Publikumsarrangement


 

 

Arrangementene foregår i PsykOpps lokaler i Kirkegaten 40, Kåkå,  Stavanger kulturhus,Vitenfabrikken Sandnes og Stavanger Forum.

Vi anbefaler å være tidlig ute! 

Billetter Kåkå Sting Nere her

Andre billetter á kr 100/kr 200 kan  kjøpes her på www.schizofrenidagene.no fra 1. september 

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Kirkegaten 40, Stavanger T: 51 93 88 00 E: post@psykopp.no ;

Vitenfabrikken, Storgata 28, 4307 Sandnes T: 95 29 45 30 (kun foredragene som foregår på Vitenfabrikken).

Barneforestillingen 'Fra størst til minst' er et gratis arrangement; ingen billetter, første man til mølla!

04. nov kl 12 og kl 14

BARNEFORESTILLING: 'Fra størst til minst; se 'Kultur' for mer info

Stavanger kulturhus

N

06. nov kl 19:00

DEBATT: Sex, Død og Gud! Tabu på psyk.? DELTAKERE Johannes Høyvik, institusjonsprest/terapeut, Kjetil Moen, PhD. sykehusprest, Linda Øye, pasienterfaring, Åshild Skogerbø, PhD, psykolog og spesialist i klinisk sexologi. Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen Debattleder: Bjørn Sæbø

kåkå Sting Nere

N

07. nov kl 19:00

DEBATT:Stemmene i hodet – er de blitt synlige nå? DELTAKERE: Ruth Andrea, Maria, Benjamin som var hovedpersoner i NRK-serien «Stemmene i hodet» og Gunhild Asting, regissør Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen Samtalen ledes av: Jan Olav Johannesen

kåkå Sting Nere

N

08. nov kl 19:00

DEBATT: Fins ADHD egentlig? Hva om det er samfunn og familieliv som ikke tilpasser seg de mangfoldige barna heller enn omvendt? DELTAKERE Per Isdal, psykologspesialist, Espen Idås, psykologspesialist, Renate Thunem, ADHD Rogaland, Jan Skandsen, barne- og ungdomspsykiater. Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen Debattleder: Harald Birkevold

kåkå Sting Nere

N

09. nov kl 19:00

DEBATT: Stressede små. Tidlig barnehagestart. Hvorfor utsetter vi barna for det? Får ungdom psykiske problemer fordi de blir overlatt til barnehagen alt for tidlig? DELTAKERE Hanne Weisser, lektor Steinerskolen i Oslo, fagbokforfatter, Cecilie Evertsen, Universitetslektor Læringsmiljøsenteret UiS, Klara Øverland, førsteamanuensis og psykologspesialist, Læringsmiljøsenteret UiS m.fl Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen Debattleder: Harald Birkevold

kåkå Sting Nere

N

10. nov kl 14:00

FORFATTERSAMTALE: Forfatter Carl Frode Tiller møter psykiater Jone Schanche Olsen til en samtale om menneskers røtter og skudd, med utgangspunkt i Tillers forfatterskap.

Stavanger Forum

N

10. nov kl 15:00

FOREDRAG: Gerd-Ragna Bloch Thorsens Minneforelesning: Sorg, mestring og styrke
Atle Dyregrov,

Stavanger Forum

N