FAGKONFERANSEN er godkjent av: 

 

DEN NORSKE LEGEFORENINGEN:

Allmennmedisin: godkjennes med 23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.

Barnesykdommer: godkjennes med 23 timer for spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: godkjennes med 23 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

NORSK PSYKOLOGFORENING godkjennes som 25-timers vedlikeholdsaktivitet

NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND godkjennes som spesialistspesifikt kurs med 25 timer meritterende til ergoterapispesialist innen psykisk helse eller folkehelse.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND godkjennes som meritterende med totalt 25 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

FAGFORBUNDET godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper.

 

SPESIALSEMINAR 1 EDNA FOA  er godkjent av:

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Spesialseminar 1 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes. 

 

SPESIALSEMINAR 2 RECOVERY I PRAKSIS: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6,5 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 7 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

SPESIALSEMINAR 3 JOSEPH LEDOUX: er godkjent av

Norsk psykologforening som 4 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

 

SPESIALSEMINAR 4 BRUCE PERRY: er godkjent av

Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie

Spesialseminar 4 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes.  

 

SPESIALSEMINAR 5 KORFOR JUBILEUMSSEMINAR er godkjent av:

Norsk psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Spesialseminar 5 er også søkt godkjent hos Legeforeningen; svar avventes.