Onsdag 8. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

10:00

Åpning av konferansen

Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø


No

10:20

Roots and shoots - past events and present minds

Åshild Skogerbø


No

10:40

Brain matters - Have we misunderstood fear and anxiety?

Joseph LeDoux


EN

11:25

Pause


No

11:50

The Impact of Trauma

Bruce D. Perry


EN

12:35

Treatment outcome and treatment mechanisms in Exposure therapy

Edna Foa, PhD.


EN

13:20

Lunsj


No

14:20

Miniseminarer

15:35

Pause


No

15:55

Kulturinnslag: 'So we are' spiller Amygdaloids

Joe LeDoux and Colin Dempsey


EN

16:05

Fire begravelser og ett bryllup

Morten Joachim


No

16:30

Farlig normalt

Per Isdal


No

17:00

Pause


No

17:15

The Evolution of Therapists

​Irvin Yalom (via videofeed) og Finn Skårderud


EN

18:00

Roundtable: Terapeutisk utvikling - vekst, stagnasjon og støtte

Finn Skårderud Heidi Tessand Marit Råbu Per Isdal


No

19:00

Slutt


No

Torsdag 9. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

09:00

Kulturinnslag


No

09:05

Åpningshilsen


No

09:15

State of the Science - on Borderline Personality Disorder in young people

Carla Sharp, PhD.


EN

09:50

Making sense of what we feel - emotions, trauma and psychopathology

Leslie Greenberg, Ph.D., C.Psych


EN

10:40

Pause


No

11:00

Seksuelle overgrep: forekomst, fortielse, og prediktorer for forskjeller i langtidssymptomalogi

Iris Mulders Steine


NO

11:30

En plass i samfunnet? Fattigdom, utenforskap og psykisk helse

Tormod Bøe


No

12:00

Lunsj


No

13:00

Miniseminarer

14:25

Pause


No

14:45

Kulturinnslag


No

14:55

Psychosis and the immune system


EN

15:30

Pause


No

15:45

PLENUM 1:

‘With a little help from my friends’. Hva gjør at folk blir bra etter psykose?

Jone Ravndal Bjørnestad

Korleis ligg vi an? Klinisk tilbakemelding i behandlingsprosessar

Christian Moltu

Differensialdiagnostiske utfordringer ved psykose og traumelidelser

Akiah Ottesen Berg


No

15:45

PLENUM 2:

Erfaringskonsulent - alibi eller endringsagent?

Solveig Bartun Rob

Traumebevisst omsorg

May Bente Hagen

Den gode miljøterapeut

Ole Greger Lillevik


No

17:15

Slutt


No

Fredag 10. nov

Roots and Shoots 2017

Språk

09:00

Kulturinnslag


NO

09:05

Åpningshilsen


NO

09:10

Presentasjon av Schizofrenidagene 2018

Ivar Elvik


NO

09:20

Differential Susceptibility to Environmental Influences: Beyond Risk and Resilience

Jay Belsky, PhD.


EN

10:50

Pause


No

11:05

The Power of Love

Ruth Marie Donovan


NO

11:25

Er nåtiden trygg nok? Dissosiative lidelser og pågående overgrep

Marianne Klouman


NO

12:00

Lunsj


No

12:55

NO

13:00

Hidden wounds: inflammatory links between childhood trauma and psychopathology

Andrea Danese


EN

13:45

Pause


No

14:00

Forfattersamtale: Røtter og skudd

​Carl Frode Tiller i samtale med Jone Schanche Olsen


No

15:00

Gerd-Ragna Bloch Thorsens Minneforelesning: Sorg, mestring og styrke

Atle Dyregrov


NO

15:30

Vel hjem


No