Onsdag 9. november 2016

Schizofrenidagene 2016

Språk

10:00

Kulturinnlegg:

​Randi Tytingvåg Trio


No

10:05

Åpning av Schizofrenidagene 2016


No

10:15

Bodies of experience


No

10:40

The thinking body: Mentalization, resilience and epistemic trust


E

11:25

Pause


No

11:40

Utrygge kropper: Kropp, kultur og kontroll

Finn Skårderud


No

12:10

Debatt: Psychotherapy 2017

Debattleder: Jon Fauskanger Bjåstad


E

13:00

Lunsj


No

14:00

Miniseminarer

 • A: Mentalization-based therapy: Recent theory and research
 • B: Including the body in psychotherapy: Illustrating dynamic principles in ISTDP
 • C: How the body speaks: Illustrating principles in sensorimotor psychotherapy
 • D: What makes psychotherapy work
 • E: Integrerende praksis i behandling av spiseforstyrrelser Finn Skårderud
 • F: Relationsarbejde i Akutmodtagelsen
 • G: Kronisk sykdom hos barn og unge: Mestring og mulighet
 • H: DBT: Kliniske erfaringer med dialektisk atferdsterapi
 • I: Familiebasert terapi for anorexia nervosa
 • J: Enkelt, men likevel vanskelig: Kognitiv atferdsterapeutisk angstbehandling av barn og unge
 • K: Psykisk helse gjennom kroppen: Helsebringende fysisk aktivitet
 • L: Lederseminar (1): Evidensbasert organisasjonsutvikling er mulig Hvorfor setter man da ikke krav til det i helsesektoren? Etterlyst: evidensbasert politikk. Etterlyst: evidensbasert lederutvikling. Ledelsesfilosofi i et relasjonelt perspektiv
 • M: FULLT Vandrepsykologen: Tanker og erfaringer* *Dette seminaret arrangeres som vandring rundt Mosvannet rett ved konferansesenteret og det er begrensede plasser på hvert seminar
 • O: Se Hele Mennesket: Møt medvirkende og regissør bak dokumentarserien Stemmene i hodet Maria Louise LiGunhild Asting
 • Ikke valgt

15:30

Pause


No

15:45

Kulturinnlegg: Kroppens kulturhistorie

​Janne og Jostein Show


No

15:55

Treating trauma in the body: The use of sensorimotor psychotherapy


E

16:40

Ringer i vann


No

17:00

Pause


No

17:15

Pain in body and mind: ISTDP and psychosomatic illness


E

18:00

Slutt


No

Torsdag 10. november 2016

Schizofrenidagene 2016

Språk

09:00

Kulturinnlegg: ​Øyvind Rimbereid leser nyskrevet dikt


No

09:05

Åpningshilsen


No

09:10

The Polyvagal Theory: The transformative power of feeling safe


E

10:10

Nevrobiologisk forskning som veiviser for traumearbeid

Dag Øystein Nordanger


No

10:45

Pause


No

11:00

Dissosiering: En måte å overleve på


No

11:20

Å lytte mindre til kroppen: Folkeopplysning på godt og vondt


No

12:00

Lunsj


No

13:00

Miniseminarer

 • A: Connectedness as a biological imperative: Understanding trauma through the lens of the Polyvagal Theory
 • B: On the use of the body in clinical work
 • C: Reflections on the use of creative writing in the treatment of mental illness
 • D: FULL Overcoming barriers in the eating disorders: Self-compassion in clinicians and patients
 • E: Prinsipper for traumebevisst miljøterapi Dag Øystein Nordanger
 • F: FULLT Det uforståelige barnet: Om å skape sammenheng mellom indre og ytre verden
 • G: Terapeutisk arbeid med hypokonderi og helseangst
 • H: Født i feil kropp: Å arbeide med kjønnsinkongruens i klinisk praksis
 • I: Mindfulness og psykisk helse: Hva vet vi - og hvordan kan vi bruke det vi vet?
 • J: Det terapeutiske møtet i arbeid med spiseforstyrrelser og vektrelaterte vansker
 • K: Å komme ut av mørket: Kognitiv behandling av ME
 • L: Lederseminar (2): Evidensbasert organisasjonsutvikling er mulig. Hvorfor setter man da ikke krav til det i helsesektoren? Hva styrer helseledelse- fag, karriere eller økonomi? Per Bleikelia, Administrerende direktør, Ringerike sjukehus; Har vi en evidensbasert helsepolitikk? Lisbet Norman, statssekretær, tidligere leder i Norsk sykepleieforbund
 • M: Vandrepsykologen : Tanker og erfaringer* Dette seminaret arrangeres som vandring rundt Mosvannet rett ved konferansesenteret; det er begrensede plasser på hvert seminar.
 • N: Tvilens forbannelse: Knekk balansekoden!
 • Ikke valgt

14:30

Pause


No

14:45

Kulturinnlegg: Kroppens kulturhistorie

​Janne og Jostein Show


No

14:55

Utdeling av Schizofrenidagenes ærespris 2016


No

15:00

Therapeutic challenges in the treatment of eating disorders


E

15:45

Pause


No

16:00

Plenum alternativ 1:

16:00 ​DBT: Hvorfor og for hvem?

16:30 Søvnløs: Trender og tiltak ved søvnvansker

17:00 Evidensbaserte behandlingsformer for spiseforstyrrelser


No

16:00

Plenum alternativ 2:

16:00 Seksualitet i et livsløpsperspektiv

16:30 Født i feil kropp: Hva vet vi om kjønnsinkongruens?

17:00 Erkjennelsen av skadene ved seksuelt misbruk: Konsekvenser senere i livet

Åshild Skogerbø


No

17:30

Slutt


No

Fredag 11. november 2016

Schizofrenidagene 2016

Språk

09:00

Åpningshilsen


No

09:05

Presentasjon av Schizofrenidagene 2017

Åshild Skogerbø


No

09:15

Gerd-Ragna Bloch Thorsens minneforelesning: Bodied minds, minded bodies


E

10:00

The body as a modern project


No

10:45

Pause


No

11:00

Om mamma, spiseforstyrrelser, soma og psyke


No

11:20

Selvskadingens fenomenologi


No

11:50

Arr: Den fysiske smertens uutholdelige letthet


No

12:05

Lunsj


No

13:05

Round table discussion: Sykt perfect - Perfectly ill

Finn Skårderud


En

14:00

Kan helseværnet samtidigt rumme krop og psyke?


Da

14:30

Å være med det som er: Kropp, følelser og mindfulness


No

15:00

Pause


No

15:10

Kulturinnlegg

Randi Tytingvåg Trio


No

15:20

Energityvene: Kognitiv behandling av ME og utmattelsestilstander


No

15:45

Psykisk folkehelse


No

16:15

Vel hjem


No