Priser


Fagkonferansen

3 dager

1 dag

Frem til 15.03.2017

4700,-

2300,-

Frem til 15.05.2017

4850,-

2300,-

Frem til 25.08.2017

5000,-

2300,-

Frem til 01.10.2017

5500,-

2500,-

Frem til 10.11.2017

6000,-

2700,-

Spesialseminar

Priser

1: The psychopathology and treatment of PTSD

2200,-

2: Recovery i praksis

1750,-

3: Rethinking the emotional brain

1950,-

4: Reflections on childhood, trauma and society

2200,-

5: 10års jubileumsseminar for KORFOR

1950,-

Småbarnsdagen

600,-

Kultur

Priser

Filmscreening ‘Resilience’

100,-

Myldrekveld

625,-

Obs! Bindende påmelding, avbestillingsgebyr kr 800. Omfaktureringsgebyr kr 200. Avbestillinger etter 01.10.17 refunderes ikke. BRUKERORGANISASJONER får 30% rabatt på fagkonferansen; skriv BRUKERORG17 i ‘rabattkode’ felt i påmeldingsskjema. HELTIDSSTUDENTER uten vanlig arbeidsinntekt: 30% rabatt på fagkonferansen. Send påmelding pr mail til post@psykopp.no med studentbevis som vedlegg.