Bodies of Experience - 2016


7. - 11. november 2016 i Stavanger Forum

Se film av psykoterapidebatt Fonagy-Wampold

Last ned programhefte

Last ned foredrag fra Schizofrenidagene 2016 Bodies of Experience:

Aina Vaage Småbarnsdagen om barn med innvandrerbakgrunn

Aina Vaage Spes sem 6 Transkulturelt psykiatri

Allan Abbass,  ISTDP keynote

Allan Abbass, ISTDP one day workshop

Allan Abbass, ISTDP miniseminar

Anne Kristine Bergem Barn som pårørende

Asle Offerdal Hva vet vi om kjønnsinkongruens/dysfori?

Bente Storm Haugland Kognitivatferdsterapeutisk behandling barn og unge

Bente Træen Seksualitet i et livsløpsperspektiv

Camilla Stoltenberg Psykisk folkehelse

Christina Schacht-Magnussen miniseminar Relationsarbejde i Akutmodtagelsen

Christina Schacht-Magnussen plenum  Kan helseværnet samtidig rumme krop og psyke

Christina Schacht-Magnussen spes sem  Relationsarbejde og samhandling på tværs

Dag Øystein Nordanger plenum Nevrobiologi som veiviser

Dag Øystein Nordanger workshop Traumebevisst miljøterapi

Egil Martinsen Psykisk helse gjennom kroppen

Ester Espeset Evidensbaserte behandlingsformer for spiseforstyrrelser

Heine Steinkopf workshop Traumebevisst miljøterapi

Jon Vøllestad Mindfulness og psykisk helse

Lars Dehli Behandling av utmattelse

Lisbet Borge Psykisk helse gjennom kroppen

Pat Ogden Keynote Treating trauma in the body

Pat Ogden workshop How the body speaks

Pat Ogden Spesialseminar Beneath words

Per Isdal Enkel og effektiv aggresjonskontroll

Per Isdal Småbarnsdagen Hva er det med Henrik?

Siri Hustvedt - Bodied minds, minded bodies

Stephen Porges keynote The Polyvagal Theory

Stephen Porges workshop Connectedness as a biological imperative

Stephen Porges Pathway to Compassion

Stephen Porges The Polyvagal Theory New Insights Cleveland Clinic Journal

Stine Laberg plenum DBT

Stine Laberg miniseminar Kliniske erfaringer med dialektisk atferdsterapi

Tore Wig - Etterlyst: Evidensbasert politikk

Åshild Skogerbø plenum Erkjennelse n av skadene ved seksuelle overgrep

Organisasjonskomite for Schizofrenidagene 2016:

 • Liv Sand, psykolog/PhD; faglig leder for Schizofrenidagene 2016
 • Elin Skogen, daglig leder Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; organisatorisk leder for Schizofrenidagene 2016
 • Lars Ravn Øhlckers, sjefpsykolog, BUPA, HelseStavanger
 • Jan Olav Johannessen, forskningssjef, Stavanger Universitetssjukehus
 • Anne Kristine Bergem, leder, Norsk Psykiatrisk Forening
 • Kjetil Hustoft, sjeflege, Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk divisjon
 • Målfrid J. Frahm Jensen, forfatter/erfaringskonsulent
 • Jon Fauskanger Bjåstad, psykologspesialist, BUPA Stavanger/RKBU Vest
 • Kristin Fjermestad, Psykoterapeut/gruppeanalytiker,Rogaland A-senter
 • Bent Horpestad, leder for Enhet spiseforstyrrelser, Stavanger Universitetssjukehus
 • Olav Thorsen, lege/forsker, Stavanger Universitetssjukehus
 • Åshild Skogerbø, spesialspsykolog, FoU enheten, Stavanger Universitetssjukehus
 • Anne Martha Kalhovde, leder FoU, Jæren DPS
 • Turid M Olsø, faglig rådgiver, NAPHA
 • Gunn Hinna, rådgiver psykisk helse, Stavanger kommune
 • Siri Gjesdahl, leder, BarnsBeste
 • Anette Grønning, Leder for senter mot incest og seksuelle overgrep
 • Gro Christensen Peck, Undervisningsansvarlig, FoUEnhet, SUS Psykiatrisk divisjon
 • Jan Skandsen, avdelingsoverlege, BUPA Stavanger
 • Hanne Højbak-Nielsen, specialist i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi
 • Vigdis Fredheim, psykologspesialist, BUPA Stavanger
 • Hege Helene Bakke, seniorrådgiver, Rådet for psykisk helse
 • Kristn Hatløy, konsulent, oppdagerteamet, TIPS
 • Alexandra Sira-Schubert, overlege, BUPA Stavanger
 • Lise Sæstad Beyene, fagutviklingskonsulent for miljøterapitjenesten, SUS
 • Aida Naqasha, konferanseansvarlig, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.