Utviklingstraumer og resiliens


Hvordan kan man oppnå en god utvikling etter å ha blitt utsatt for alvorlige utviklingstraumer?

Sikre deg gratis billett her

Omsorgssvikt og relasjonelle traumer i barndommen frarøver barn de positive erfaringene de trenger for en trygg utvikling. Nyere behandlingsforskning setter søkelyset på det utviklingstraumatiserte barn aldri fikk – og hvordan hjelpere kan kompensere for tapte erfaringer.

I forbindelse med lanseringen av Psykologtidsskriftets temanummer om utviklingstraumer inviterer tidsskriftet sammen med PsykOpp og Schizofrenidagene til samtale om utviklingstraumer og resiliens. Arrangementet finner sted under Schizofrenidagene i Stavanger den 9. november klokken 18:30 i PsykOpps lokaler, Kirkegaten 40, Stavanger.

Psykolog og forfatter Dag Nordanger, som er gjesteredaktør for temanummeret, vil innlede kvelden. Deretter følger en panelsamtale med personer som på ulike måter har kunnskap om utviklingstraumer.